ישראלים רבים צפויים לעבור ולהשתמש בכרטיסי דביט.

בנק ישראל פירסם הנחיות חדשות מתוך כוונה להרחיב את השימוש בכרטיסי הדביט- המחייבים את חשבון הבנק ברגע התשלום.

הכרטיסים הללו יגבירו את התחרות בתחום ויצמצמו את השימוש במזומן.

השימוש בכרטיסי הדביט יביא לחיסכון בעלויות לעסקים ולמשקי בית.

העמלה הצולבת לעסקאות מסוג זה תהיה בפיקוח ותיקבע על 0.3%. זאת, לעומת עמלה ממוצעת של 0.7% הנהוגה היום בחיוב רגיל.

הבנקים מחוייבים לפנות ללקוחות עד סוף 2016 ולהציע להם כרטיס דביט ללא עלות (אם יש ללקוח כרטיס חיוב נוסף) או בעלות מופחתת (במידה ואין ללקוח כרטיס אחר).