חברת COMSEC השלימה הארכת הסמכתה של Menahel4U לתקן PCI DSS לשנת 2014

ההסמכה מגדירה את Menahel4U כספק שירותי סליקה ב-Level 1 באמצעות מערכת GoCredit.